W niedzielę Dzień Dziadków i Osób Starszych

W najbliższą niedzielę 25 lipca, z woli papieża Franciszka, obchodzić będziemy po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Zachęcamy tego dnia (i we wszystkie pozostałe) do pamięci, troski i zwyczajnego bycia z osobami starszymi, a także do modlitwy i podziękowania za naszych żyjących i nieżyjących dziadków i babcie.

Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych obchodzony będzie pod hasłem „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. Zapewnienie to pochodzi z Ewangelii wg św. Mateusza. Data również nie jest przypadkowa. Papież Franciszek zdecydował, że dzień ten ma być obchodzony w lipcu, w niedzielę najbliższą liturgicznemu wspomnieniu dziadków Pana Jezusa – św. Joachima i Anny, rodziców Maryi. W tym roku przypada ono właśnie 25 lipca.

Tegoroczne obchody, ze względu na pandemię COVID-19, mają być czasem szczególnej modlitwy w intencji jej ofiar wśród osób starszych. Decyzja o ogłoszeniu dnia zapadła bowiem w czasie naznaczonym pandemią i cierpieniem najstarszych pokoleń na całym świecie.

W swoim orędziu papież napisał: „Podczas tych miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam: Ja jestem z tobą przez wszystkie dni. Mówi to do Ciebie, mówi to do mnie, do wszystkich. I to jest istotą tego pierwszego Dnia, który pragnąłem aby był obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim czasie izolacji i wciąż powolnym odradzaniu się życia społecznego: aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych spośród nas, którzy są najbardziej samotni – odwiedził anioł!”

orędzie papieża Franciszka

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zachęca do promowania wydarzenia w mediach społecznościowych, aby tym kanałem dotrzeć do młodych ludzi, których papież w szczególny sposób chce zaprosić do aktywnego udziału nie tylko w święcie, ale i w codziennej trosce o osoby starsze.

Tego dnia można również otrzymać odpust zupełny. Penitencjaria Apostolska ogłosiła, że osoby starsze mogą uzyskać odpust uczestnicząc w jednej z Mszy św. odprawianych z okazji tego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Z uwagi na nadal utrzymujący się stan zagrożenia zdrowia i fakt, że niektórzy seniorzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć we Mszy św. z powodów zdrowotnych, odpust obejmie również tych, którzy będą uczestniczyli we Mszy za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu. Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Światowym Dniu wykonają „uczynek miłosierdzia”, odwiedzając samotną osobę starszą. W miejscach, gdzie władze publiczne wyraźnie zabraniają osobistych odwiedzin, aby uniknąć zarażenia, możliwe jest także uzyskanie odpustu poprzez spotkanie wirtualne.

Z okazji pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych przygotowana została także oficjalna modlitwa. Jest w niej mowa o podzięce osób starszych za dar rodziny i błogosławieństwo długiego życia, za marzenia już spełnione oraz te, które jeszcze przed osobami starszymi. Jest też prośba o umocnienie wiary, wspieranie w słabości i siłę życia w całej jego pełni.

Modlitwa na pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Dziękuję Ci, Panie,
za ukojenie w Twojej obecności.
Nawet gdy jestem samotny,
jesteś moją nadzieją i moją ufnością,
od mej młodości jesteś moją skałą i twierdzą!

Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę
i pobłogosławiłeś mnie długim życiem.
Dziękuję Ci za chwile radości i trosk,
za marzenia już spełnione
i te, które jeszcze przede mną.
Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo,
do którego mnie wzywasz.

Umocnij, o Panie, moją wiarę,
uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
naucz mnie przygarniać tych, którzy cierpią bardziej niż ja,
abym nigdy nie przestał marzyć
i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich cudach.

Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół,
aby światło Ewangelii dotarło do każdego zakątka ziemi.
Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić świat,
aby ucichła burza pandemii,
ubodzy doznali pocieszenia i ustały wszelkie wojny.

Wspieraj mnie w słabości
i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili, którą mi dajesz,
– w pewności, że jesteś ze mną przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

Amen.