800-lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

12.11 g.13.30

CEF, Gniezno

Sympozjum naukowe z okazji 800-lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.