Bardo: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

15 listopada

18.00

Bardo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.