Biechowo: dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

16 stycznia, g.12.00

Biechowo

Prymas Polski: Przewodniczenie Mszy św. z homilią z okazji dziękczynienia za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia,