Biechowo: uroczystości odpustowe

3 września

12.00

Biechowo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom odpustowym.