Brudzewo: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

5 listopada

16.00

Brudzewo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.