CEF: ogólnopolskie spotkanie wychowawców seminaryjnych

21 stycznia, g.07.30

CEF Gniezno

Prymas Polski: Przewodniczenie Mszy św. z homilią – ogólnopolskie spotkanie wychowawców seminaryjnych.