Cerekwica: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

20 czerwca

16.00

Cerekwica

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.