Cienin: wizytacja kanoniczna parafii

16 marca

Cienin

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: wizytacja kanoniczna parafii.