Czuwanie młodzieży z Maryją

27 stycznia

Dom Sióstr Pallotynek

Czuwanie młodzieży z Maryją w czasie Nawiedzenia Obrazu MB Jasnogórskiej.