Dzień skupienia dla szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.

13.11 g.11.00

Inowrocław, par. Chrystusa Miłosiernego

Dzień skupienia dla szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.