Gniezno: inauguracja nowego roku w Prymasowskim Studium Teologiczno-Pastoralnym

23 września

9.00

Gniezno CEF

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie Mszy św. z okazji inauguracji nowego roku w Prymasowskim Studium Teologiczno-Pastoralnym.