Gniezno: rekolekcje kapłańskie

14 listopada

11.00

Gniezno, CEF

Bp Radosław Orchowicz: Przewodniczenie Mszy św. na rozpoczęcie rekolekcji kapłańskich.