Gniezno: święcenia diakonatu

7 maja

Gniezno

10.00

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie Mszy św. z udzieleniem święceń diakonatu.