Gniezno: wykład nt. pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny

3.04

19.00

Gniezno, CEF

Kolejny wykład ks. prof. M. Olczyka nt. przesłania pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny.