Imielno: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

11 sierpnia

16.00

Imielno

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.