Jankowo Dolne/Strzyżewo: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

31 stycznia

Jankowo Dolne/Strzyżewo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.