Janowiec Wielkopolski: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

22 sierpnia

18.00

Janowiec Wielkopolski

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.