Jarząbkowo: bierzmowanie

8 czerwca

18.00

Jarząbkowo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania.