Jarząbkowo: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

21 listopada

18.00

Jarząbkowo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.