Kokotek: spotkanie kuratorów diecezjalnych i zakonnych

17 maja

Kokotek

17.00

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: udział w spotkaniu kuratorów diecezjalnych i zakonnych.