„Kózkówna”: diecezjalne święto młodych

20.11 g.10.00

Mogilno

„Kózkówna”: diecezjalne święto młodych