Licheń: Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność

21.04

12.00

Licheń

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: przewodniczenie Mszy św. z homilią – Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność.