Niechanowo: uroczystości odpustowe

1maja

Niechanowo

11.00

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom odpustowym.