Ostrowite Prymasowskie: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

25 listopada

18.00

Ostrowite Prymasowskie

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.