Pakość: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

2 czerwca

18.00

Pakość, Kalwaria

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.