Piechcin: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

4 czerwca

g. 16.00

Piechcin

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.