Piechcin: wizytacja kanoniczna parafii

Piechcin, parafia pw. MB Częstochowskiej i św. Barbary

Prymas Polski abp Wojciech Polak: wizytacja kanoniczna parafii.