Popowo Ignacewo: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

22 sierpnia

16.00

Popowo Ignacewo

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.