Poroszewice: spotkanie nt. diakonów stałych

24 maja

Poroszewice

11.00

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: udział w spotkaniu nt. diakonów stałych.