Powidz: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

29 listopada

16.00

Powidz

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.