Gozdowo: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

7 listopada

18.00

Gozdowo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.