Prezentacja książki pt. „Wczesnośredniowieczne Gniezno”

3 marca

10.00

Gniezno,  I LO im. Bolesława Chrobrego

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: udział w prezentacji książki pt. „Wczesnośredniowieczne Gniezno”.