Rada Fundacji DNT

24 czerwca

11.00

Warszawa

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: udział w Radzie Fundacji DNT.