Rekolekcje w drodze: pielgrzymka katechetów AG

1 maja

Lubelszczyzna

Rekolekcje w drodze: pielgrzymka katechetów AG (29 kwietnia – 3 maja)