Rojewice: wizytacja kanoniczna parafii

25 maja

Rojewice

Bp Radosław Orchowicz: wizytacja kanoniczna parafii.