Słaboszewo: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

30 sierpnia

16.00

Słaboszewo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.