Spotkanie Komisji Duchowieństwa

30 stycznia

11.00

Warszawa, KEP

Abp Wojciech Polak Prymas Polski: udział w spotkaniu Komisji Duchowieństwa.