Spotkanie stypendystów FDNT AG

20 stycznia

Dom Sióstr Pallotynek

Spotkanie Stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Archidiecezji Gnieźnieńskiej.