Szemborowo: powitanie Obrazu Jasnogórskiego

5 listopada

18.00

Szemborowo

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom powitania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.