Targowa Górka: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

17 listopada

16.00

Targowa Górka

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.