Wapno: pożegnanie Obrazu Jasnogórskiego

24 czerwca

16.00

Wapno

Bp Radosław Orchowicz: przewodniczenie uroczystościom pożegnania Obrazu Jasnogórskiego w parafii.