Warsztaty Animatorów LSO Archidiecezji Gnieźnieńskiej

10 marca

Mogilno

Warsztaty Animatorów LSO Archidiecezji Gnieźnieńskiej (10-13 marca).