Zjazd prezydentów miast papieskich

16 stycznia

11.00

Warszawa, Rezydencja Biskupów Warszawskich

Abp Wojciech Polak Prymas Polsk: udział w zjeździe prezydentów miast papieskich.