Wykłady z historii sztuki – ostatnie miejsca

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na rozpoczynające się w najbliższą sobotę 3 grudnia wykłady z historii sztuki, które organizuje Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wykłady odbywać się będą co sobotę do 18 marca 2023. Osoby, które ukończą kurs, otrzymają certyfikat umożliwiający podjęcie pracy przewodnika.

Poszczególne wygłady prowadzić będą specjaliści w swoich dziedzinach m.in. wykładowcy toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska i dr hab. Juliusz Raczkowski, dr hab. Michał Woźniak, dr hab. Piotr Niemcewicz, a także specjaliści związani z archeologią, historią i kulturą duchową Gniezna: historyk sztuk ks. in. Jan Kasprowicz, ks. dr Michał Sołomienik i ks. dr Michał Krucki z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie oraz uznany gnieźnieński archeolog dr Tomasz Janiak, który w trakcie ostatnich prac wykopaliskowych na Wzgórzu Lecha, w ramach projektu „Ekspedycji Palatium. Gniezno 2019” odkrył przy kościele św. Jerzego pozostałości przedromańskich budowli datowanych na X bądź XI wiek. O praktycznej stronie pracy przewodnika opowiedzą (także podczas zajęć praktycznych) pracownicy Biura Obsługi Turystycznej i Pielgrzymkowej „Wzgórze Lecha”: Barbara Nowicka, Dorota Wachowiak i Anna Dolatkowska.

„Tego typu kursy organizujemy co kilka lat, także z myślą o tych, którzy chcieliby rozpocząć pracę przewodników sezonowych na Wzgórzu Lecha i tym samym dołączyć do naszego zespołu. Ostatni cykl odbył się w 2017 roku. Ten rozpoczynający w najbliższą sobotę jest szczególny, tematyka bowiem obejmuje dość szeroki zakres zagadnień z historii i historii sztuki jednak podejmowanych i omawianych w perspektywie naszych gnieźnieńskich zabytków, a więc przede wszystkim katedry, skarbca  katedralnego, archiwum archidiecezjalnego i dzieł sztuki sakralnej, jakie się w nich znajdują” – tłumaczy Bartosz Przybyła, dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Kurs obejmuje łącznie 63 godziny zegarowe. Wykłady odbywać się będą w każdą sobotę od 10.00 do 15.00 w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Szczegółowa lista tematów wraz z terminami dostępna jest → TUTAJ

Osoby, które ukończą kurs otrzymają specjalny certyfikat – istnieje możliwość pracy na stanowisku przewodnika.

Odpłatność za cały kurs wynosi 270 zł. Zapisy → 602 708 231 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-15:30) lub osobiście w muzeum.

Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych.