XI Zjazd Gnieźnieński

„Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa” to hasło XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w dniach 21-23 września 2018 roku w Gnieźnie. Kongres odbył się w ramach obchodów jubileuszowego roku 100-lecia niepodległości i jak poprzednie miał charakter ekumeniczny i międzynarodowy. Zgromadził chrześcijan różnych wyznań, liderów stowarzyszeń, wspólnot i środowisk kościelnych, polityków, duchownych i ludzi nauki, którzy podejęli refleksję nad wolnością i źródłami nadziei dla Polski i Europy. Gościem zjazdu był m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Spotkanie zakończyła Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, z homilią kard. Petera Turksona. W przesłaniu końcowym uczestnicy zaapelowali o pielęgnowanie chrześcijańskiej postawy przebaczenia, miłosierdzia i poświęcenia. „Dziś chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem. Wymaga to budowania nowej kultury wolności opartej na odkrywaniu w każdym człowieku siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarność, szczególnie z osobami potrzebującymi: ubogimi, prześladowanymi, uchodźcami czy niepełnosprawnymi. W głęboko podzielonej politycznie Polsce potrzebujemy dialogu, który przywróci poczucie narodowej wspólnoty. W Europie Środkowo-Wschodniej konieczna jest większa solidarność z narodami pozostającymi poza Unią Europejską. Cała Europa, rozrywana partykularyzmami, potrzebuje nowego impulsu na rzecz jedności”.

Fot. J. Andrzejewski