XIII Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbył się 22 maja XIII Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Wydarzeniu przyświecało hasło „Z Maryją uczymy się kochać”, nawiązujące do zakończonej przed trzema miesiącami peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po archidiecezji gnieźnieńskiej.

Jak napisano we wstępie do wydanego z okazji festiwalu albumu z pracami plastycznymi: „Wielu z nas nosi głęboko w pamięci czas Nawiedzenia Matki Bożej w Jej Cudownej Ikonie Jasnogórskiej po naszej archidiecezji. Matka Boża przyszła do nas wszystkich – nawiedzała parafie, wspólnoty, szpitale, domy pomocy społecznej. Przyszła nam przypomnieć, że kiedy nam się wydaje, że Bóg jest daleko, kiedy nie rozumiemy Jego dróg, kiedy krzyż rani nasze ramiona i serce, kiedy cierpimy z powodu naszej wiary, wtedy najbardziej potrzebna jest nam Jej odpowiedź – niezachwiana wiara i wytrwałość w próbach, bezwzględne przywiązanie do Jezusa Chrystusa”.

Dlatego – jak tłumaczy dr Teresa Kowalczyk, przewodnicząca Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie – w tym roku uczestnicy festiwalu zostali poproszeni o zilustrowanie wybranych scen z życia Matki Bożej, Jej przymiotów oraz objawień maryjnych oraz przygotowanie i zaprezentowanie na scenie pieśni maryjnych, by w ten artystyczny sposób wyrazić miłość do Maryi i podziękować za Jej matczyną opiekę. A trwający miesiąc maj jest dodatkową do tego zachętą.

„Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się i doświadczyć, że artystyczno-intelektualna twórczość osób niepełnosprawnych jest dobrem i znakiem ich mądrości. Dzisiejszy dzień był pięknym i wzruszającym czasem spotkania oraz sławienia dobroci i miłości Maryi” – przyznaje dr Teresa Kowalczyk.

Podobnie jak w latach ubiegłych festiwal miał formę przeglądu piosenek i małych form scenicznych oraz wystawy wspomnianych prac plastycznych nawiązujących do hasła przewodniego tegorocznej edycji. Efekty wielodniowych przygotowań, a także umiejętności plastyczne, zaprezentowali wychowankowie z kilkunastu szkół, ośrodków, zakładów i warsztatów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. W wydanym albumie znalazły się 32 prace plastyczne, a na scenie zaprezentowało się 10 zespołów. Radość spotkania z uczestnikami dzielili: biskup pomocniczy gnieźnieński Radosław Orchowicz, ks. dr hab. Mieczysław Polak z Wydziału Teologicznego UAM, który objął festiwal patronatem oraz prowadzący spotkanie ks. Remigiusz Malewicz.

Festiwal zorganizował Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie przy wsparciu Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie oraz Wydawnictwa „Gaudentinum”, które jak zawsze wydało wspomniany album z pracami plastycznymi. Przegląd rokrocznie obejmuje swoim zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze z terenu całej archidiecezji gnieźnieńskiej.

W tegorocznej edycji uczestniczyły placówki:

– Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni
– Wspólnota Wiara i Światło „Promyczki” we Wrześni
– Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Arka” we Wrześni oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka
– Dom Pomocy Społecznej w Łopiennie
– Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku
– Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
– Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy  SOSW nr 2 w Gnieźnie
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie
– Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni
– Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu
– Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie
– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży
– Szkoła Przysposabiająca w Zespole Szkół w Ratajach
– Szkoła Podstawowa nr 14  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie.

B. Kruszyk
Fot. J. Andrzejewski