XV Archidiecezjalny Dzień Biblijny

Członkowie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczyli 21 października w XV Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym będącym okazją do formacji i integracji. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie, a gościem specjalnym i prelegentem był ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczącego Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

Swój wykład biblista zatytułował „Kościół Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Jak buduje się Kościół?” podkreślając na początku, że Kościół nie jest rzeczywistością wyłącznie ludzką i przez człowieka budowaną, ale jest dziełem Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego.

„Dziś niemal wszyscy mówią o Kościele z perspektywy socjologicznej, w kontekście osiągnięć, zaangażowania, porażek, grzechów ludzi Kościoła. I może się przez to wydawać, że należymy do wspólnoty wyłącznie ludzkiej, i że taki czy inny synod określi, czym jest Kościół i w co wierzy. Tymczasem wspólnota, do której mamy szczęście należeć to wspólnota, w której główną rolę odgrywa Ojciec, Syn i Duch Święty, wobec których magisterium Kościoła jest służebne” – przypomniał ks. prof. Witczyk.

Wskazał również, że Słowo Boże jest jednym z głównych narzędzi, jakimi posługuje się Trójca Święta w budowaniu Kościoła. Czytanie, słuchanie, medytowanie, kontemplowanie Słowa Bożego – mówił – stanowi żywy i główny nurt życia Kościoła, bo właśnie ono inspiruje życie chrześcijańskie.

„Dzięki miłości Ojca, braterskiej bliskości Syna i wspomożycielskiej działalności Ducha tworzymy Kościół – Rodzinę Bożą i w taki Kościół wierzymy. Nie zamartwiajmy się więc za bardzo, że ktoś szkodzi, że prześladuje, że rujnuje. Pamiętajmy, że w Kościele mocą decydującą jest moc pochodząca od Ojca, Syna i Ducha Świętego” – podkreślił biblista.

W czasie części konferencyjnej ubiegłoroczną działalność stowarzyszenia w archidiecezji gnieźnieńskiej podsumował krótko moderator diecezjalny Dzieła ks. prof. dr hab. Paweł Podeszwa. Wręczono także legitymacje nowym członkom. Uczestnicy mieli również okazję podzielić się osobistymi refleksami, zadać pytania, dać świadectwo.

Spotkanie zakończyła Msza św. koncelebrowana w kaplicy CEF przez uczestniczących w zjeździe kapłanów pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

„Dziękujemy dziś za wszystkich, których Boże Słowo pociąga nie tylko do słuchania, ale przede wszystkim do przyjmowania go otwartym sercem i życia nim w codzienności” – mówił abp Polak.

Przyłączając się w homilii do podziękowań Prymasa ks. prof. Witczyk przyznał, że Dzieło Biblijne w archidiecezji gnieźnieńskiej może być wzorem dla innych diecezji. Zachęcał  również do odwagi, nadziei i czerpania siły ze Słowa Bożego, które – jak podkreślił – ma moc zwyciężania, sam Jezus bowiem w dzisiejszej Ewangelii zapewnia „Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II rozpoczęło działalność w archidiecezji gnieźnieńskiej w grudniu 2006 roku. Jak przyznaje jego moderator ks. prof. dr hab. Paweł Podeszwa w ciągu minionych lat działalności zorganizowano szereg inicjatyw, które służą pogłębieniu znajomości Słowa Bożego oraz kształtowaniu duchowości i kultury biblijnej duchowieństwa oraz świeckich. Należą do nich: Szkoła Słowa Bożego, Archidiecezjalne Dni Biblijne, Ogólnopolska Niedziela Biblijna, rekolekcje biblijne, warsztaty dla katechetów, wykłady, konferencje, których wygłoszono ponad 600 oraz konkursy wiedzy biblijnej. Obecnie organizacja skupia w archidiecezji gnieźnieńskiej ok. 250 członków.

W czasie tegorocznego spotkania uczestnikom towarzyszyły relikwie św. Hieronima – doktora Kościoła, tłumacza Biblii i patrona biblistów, który powiedział, że „nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa”. Jego relikwie znajdują się w relikwiarzu należącym niegdyś do bł. Stefana Wyszyńskiego, który odnowiono z ofiar zebranych podczas ubiegłorocznego Archidiecezjalnego Dnia Biblijnego.

B. Kruszyk KAI
Fot. B. Kruszyk
21 października 2023