Zakończył się cykl wykładów z historii sztuki

W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej zakończył się blisko 4-miesięczny cykl wykładów z historii sztuki. W sobotę 18 marca słuchacze odebrali certyfikaty z rąk bp. Radosława Orchowicza i na tym nie chcą poprzestać. Muzeum nie wyklucza kontynuacji spotkań, które prowadzili specjaliści w swoich dziedzinach m.in.: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska i dr hab. Juliusz Raczkowski z UMK w Toruniu, archeolog dr Tomasz Janiak, dr hab. Michał Woźniak, dr hab. Piotr Niemcewicz, ks. prałat Jan Kasprowicz, ks. dr Łukasz Krucki i ks. dr Michał Sołomieniuk z Archiwum Archidiecezjalnego.

Kurs rozpoczął się 3 grudnia 2022 i trwał do 18 marca 2023. Spotkania odbywały się w porządku tygodniowym – co sobotę. Program, obejmujący zarówno wykłady, jak i poszerzone zwiedzanie, przybliżył uczestnikom historię Kościoła gnieźnieńskiego i jego materialne dziedzictwo w perspektywie zabytków i dzieł sztuki sakralnej zachowanych w bazylice prymasowskiej, skarbcu gnieźnieńskim i archiwum archidiecezjalnym. Uzupełnił też wiedzę słuchaczy w zakresie historii sztuki, architektury sakralnej,  historii Polski i Kościoła. W kursie uczestniczyło 50 słuchaczy, także spoza Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej.

Fot. Muzeum AG