Zjazd sprawozdawczy Towarzystwa św. Wojciecha

W sobotę 18 listopada w gmachu Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie odbył się Zjazd Sprawozdawczy Towarzystwa św. Wojciecha. Zgodnie ze statutem spotkanie takie odbywa się co 2 lata i ma na celu przedłożenie sprawozdania z działalności bractwa w minionym czasie.

Sprawozdanie ogólne przedłożył prezes Towarzystwa św. Wojciecha Antoni Kapeja, ukazując stan liczebny braci, ilość kół parafialnych, uczestnictwo braci w rekolekcjach, dniach skupienia oraz odpuście ku czci św. Wojciecha. Przedłożono także stan finansowy bractwa. Jak wynika ze sprawozdania działa ono na terenie dwóch diecezji: archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej, w pięciu regionach: Bydgoszcz, Gniezno, Krajna, Kujawy i Pałuki. Obecnie organizacja skupia 307 braci zrzeszonych w 43 kołach parafialnych bądź międzyparafialnych.

Asystent kościelny bractwa ks. kan. Tomasz Głuszak, podziękował braciom za uczestnictwo i zaangażowanie na różnych płaszczyznach działalności oraz zapoznał ich  planowanymi w najbliższym czasie wydarzeniami, zachęcając do licznego udziału.

Brat Henryk Dudek poinformował z kolei o spotkaniu opłatkowym, które w tym roku odbędzie się 16 grudnia w Bydgoszczy z udziałem bp. Krzysztofa Włodarczyka. Zapoznał także braci ze stroną internetową Towarzystwa św. Wojciecha www.btsw.pl (skrót od: Bracia Towarzystwa Świętego Wojciecha).

Po zakończeniu spotkania sprawozdawczego bracia uczestniczyli w Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej, którą celebrował ks. infułat Jan Kasprowicz. W zjeździe uczestniczyło 45 braci z diecezji bydgoskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej.

18 listopada 2023